OM MIG

I 2020 besluttede jeg at omlægge mit firma gennem 25 år fra at være en konsulentvirksomhed til primært at være en klinik med healing – at gøre hel.

Jeg har gennemgået et uddannelsesforløb som intuitiv healer hos Engells Univers https://engellsunivers.dk ved spirituel coach Kit Engell ligesom jeg i 2022 starter uddannelse til clairvoyant.

At være intuitiv healer betyder, at jeg har en fornemmelse for, hvor i kroppen der er tilstande af ubalance i dit energisystem. Jeg lægger derfor mine hænder forskellige steder og på den måde kanaliserer jeg min energi til stederne i kroppen, hvor der er ubalance. Healingen giver dig balance i dit energisystem og gør dig hel igen.

Jeg arbejder ligeledes med fjernhealing. Som ved fysisk healing anvender jeg også her intuitiv healing, hvilket betyder, at jeg på samme måde har en fornemmelse for, hvor i kroppen der er ubalance og dermed kanaliserer jeg energierne direkte, uden om mig, til stederne i kroppen, hvor der er energiblokering og ubalance.

Healing

Når du har besluttet dig for healing hos mig vil jeg anbefale at du som udgangspunkt får 2-3 healinger hurtigt efter hinanden. Energierne skal fordeles i din krop og intensiv healing hjælper energierne til at integrere sig i dit system.

Det kan evt. være nødvendigt med flere behandlinger, da man ofte oplever, at den 4. eller 5. behandling er præcis dem, hvor man mærker forbedringer. Derfor foreslår jeg altid at starte med 2-3 behandlinger i løbet af en så kort periode som muligt, hvorefter vi sammen tager stilling til det videre forløb.

Hver healingssession tager normalt en halv time. Inden jeg starter healingsprocessen taler jeg med dig om dine symptomer, sygdom m.m. for at åbne for din problematik og gøre den mere tilgængelig for healingen.

Under eller efter sessionen taler jeg med dig om din oplevelse med healingen. Du kan opfatte lyde, dufte, farver, billeder eller andet, og jeg fortæller dig om de energiblokeringer jeg oplever og om årsagen til ubalancen i dit energisystem.

Fjernhealing

En fjernhealing er en healing, der udføres på afstand. Det betyder helt konkret, at jeg kan heale dig på afstand – vi skal således IKKE være i samme rum. Forskellen på healing ved håndspålæggelse og fjernhealing er måden hvorpå den formidles.

Fordelen ved fjernhealing er, at den foregår hos dig i vante omgivelser. Ligesom ved almindelig healing taler vi sammen inden healingen om hvorvidt der er noget bestemt, jeg skal arbejde med under behandlingen.

To dage efter healingen ringer jeg til dig. Vi taler om dine oplevelser under healingen, om hvordan du har det og jeg fortæller dig om de energiblokeringer jeg har oplevet og om årsagen til ubalancen i dit energisystem.

Efter den første fjernhealing gør vi sammen status om det videre forløb. Ofte er der behov for yderligere healing for at komme i mål.

Fjernhealing tager normalt en halv time.

Clairvoyance

Den 5. februar 2022 begyndte jeg på en 1-årig clairvoyanceuddannelse, der afsluttes med eksamen i februar 2023. Uddannelsen indeholder bl.a.personlig udvikling, 1:1 clairvoyance, gruppeclairvoyance, distanceclairvoyance, husrensning, afdødekontakt, meditation m.m.

Baggrund

Siden jeg var ganske ung har jeg vidst, at jeg ville arbejde med at hjælpe mennesker, der på den ene eller anden måde havde det svært og derfor brug for hjælp. Jeg valgte en uddannelse til socialrådgiver og har arbejdet indenfor faget i 44 år, heraf de sidste 24 år som privatpraktiserende socialrådgiver. Mine kundegrupper er især mennesker med fysiske og psykiske belastninger, der har brug for rådgivning om deres fremtidsmuligheder for et værdigt og sundt liv. Det er emner som helbred, beskæftigelse, uddannelse, familie, fritid og hjælp i almindelighed til at blive guidet igennem det offentlige system.

Desværre har samfundsstrukturen, og dermed socialrådgiverarbejdet, med årene udviklet sig til at være et fag, der i højere grad tager udgangspunkt i formelle krav, love og regler og knap så meget udgangspunkt i det hele menneske. Det helhedsorienteret arbejde, der oprindelig var et absolut centralt kerneområde i socialrådgiverens arbejde, er efter min opfattelse blevet indskrænket. Jeg har altid været utrolig glad for mit fag, men oplever ikke længere, at jeg på samme måde som tidligere er i stand til at bringe mennesket videre til en tilværelse med livskvalitet. Den mulighed har jeg derimod som healer, hvor jeg er i stand til at bringe balance i menneskets energisystem og gøre mennesket fri af blokeringer og hel igen.

Se mine forløb og priser