Susanne Koch Larsen

Jeg vidste fra mit 15. år, hvor min morbror, som var bibliotekar, kom på besøg med sit erhvervskartotek, at jeg ville være socialrådgiver. Og sådan blev det.

Med min baggrund som socialrådgiver gennem 42 år har jeg derfor hele mit arbejdsliv arbejdet med mennesker, der på den ene eller anden måde  har haft det svært og har haft brug for hjælp. Det har været f.eks. været syge, misbrugere, flygtninge og indvandrere, udsatte børn og unge, handicappede og kriminelle mennesker.

Undervejs har jeg suppleret min socialrådgiveruddannelse med en konsulentuddannelse, supervisionsuddannelse og lederudviklingsuddannelse, hvilket har givet adgang til lederstillinger på forskellige niveauer.

Imidlertid har jeg altid haft en drøm om at være selvstændig. I 1997 valgte jeg derfor at udleve min drøm, jeg opsagde mit absolut bedste job nogensinde og etablerede et konsulentfirma, som jeg stadig har. Mine kundegrupper er især syge mennesker, der har brug for at blive rådgivet og guidet med hensyn til rettigheder i det offentlige system.

For 16 år siden var jeg så heldig at møde Liss Krogh i forbindelse med et foredrag om positive og negative følelser. Hun har udviklet en behandling, kaldet Fysisk Massage Med Positive Følelser. Mit arbejde med mennesker har derfor givet endnu mere mening. Socialrådgiverarbejdet er et langt stykke meget konkret og juridisk orienteret og Liss Kroghs behandling er en fin modvægt hertil.

Jeg er derfor blevet samarbejdspartner til Liss Krogh sideløbende med mit socialrådgiverarbejde. Som samarbejdspartner til Liss Krogh har jeg specialiseret mig i opsøgende salg, er ansvarlig for kundekontakt i forhold til spørgsmål af forskellig karakter samt booker aftaler til Liss Krogh.