OM CLAIRVOYANCE

Begrebet clairvoyance er fransk og er sammensat af to ord – claire og voir, claire betyder klart og voir be-tyder at se, altså betyder clairvoyance klarsyn – at kunne se klart.

Clairvoyante vejledere bruger dog ikke kun klarsynet, når de laver clairvoyance. Det er som regel en blan-ding af klarfølelse, klarhørelse, klarsyn.

Clairvoyance vejledning foregår i tæt samarbejde med den åndelige verden. Clairvoyanten stiller sig til rådighed og fungerer således som kanal mellem den åndelige verden og klienten.

Det er lidt forskelligt, hvordan clairvoyante modtager budskaber fra den åndelige verden, alt efter hvem de sidder overfor og hvordan klientens hjælpere og guider i den åndelige verden foretrækker at arbejde.

Clairvoyance er en meget fin måde at få hjælp fra den åndelige verden på. Den åndelige eller spirituelle verden, ser os mennesker på en anden måde, end vi ser os selv – med mere kærlige og forstående øjne og har et helikopter-overblik over vores situation, som vi selv mangler. Så nogle gange er det svært for os mennesker at se meningen med bestemte situationer, men det kan universet hjælpe os med at få klarhed over.

Hvad er en clairvoyant vejleder

En clairvoyant vejleder er en person, som har evnen til at indhente informationer om mennesker, situatio-ner, steder og ting, ved brugen af andre sanser end de almindeligste vi kender. Men det er en sans vi alle har og vi besidder alle evnen til at udvikle og bruge den. Den læner sig meget op ad vores intuition, som er en sanseevne.

En clairvoyant samarbejder med den åndelige verden og clairvoyanten har sine egne åndelige hjælpere, også kaldet guider. Guiderne bestemmer, hvor meget du skal have oplyst, hvorfor en clairvoyant er styret af de oplysninger, der er til rådighed.

De informationer der kommer fra den åndelige verden, handler oftest om, hvad der er aktuelt i dit liv lige nu, og lidt frem i tiden. Det kan dreje sig om alt fra arbejde, fremtid, hjemmet, familie og børn, bolig, økonomi, kærlighed til helt personlige indre ting, som der er brug for en afklaring omkring.

Da clairvoyance er råd og vejledning fra dine åndelige guider skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ansvar for dit eget liv, at du mærker efter om vejledningen føles rigtig samt at du har ansvar for om du vil gribe de fremtidige muligheder der viser sig.

Formålet med en clairvoyance

Formålet med at gå til en clairvoyant vejleder kan være behov for hjælp til at forstå din position og din livssituation bedre. Du får en kærlig hjælp og støtte til personlige udvikling og får fokus på, hvad der er væsentligt i dit liv osv.

Clairvoyance kan bruges til flere forskellige ting. Nogle bruger clairvoyance til at få konkrete og klare svar på nogle personlige spørgsmål, som de har brug for svar på. Andre benytter clairvoyance til at få noget hjælp til udfordringer de selv har svært ved at løse.

Clairvoyance giver således svar på dine fremtidige muligheder, potentialer og udvikling. Som nævnt er det vigtigt at være opmærksom på, at du selv har din frie vilje og frie valg og derfor selv har ansvaret for at træffe beslutninger, der føles rigtige for dig.

Etik og moral

Jeg arbejder med enkelte etiske spilleregler:

  • Jeg har tavshedspligt
  • Jeg stiller ikke ind på alvorlig sygdom, død og ulykker og jeg foretager ikke diagnosticering
  • Jeg stiller ikke ind på 3. person, f.eks. ægtefælle, kollega m.m.
  • Jeg stiller ikke ind på personer i stor psykisk ubalance
  • Jeg stiller ikke ind på personer under indflydelse af rusmidler
  • Jeg respekterer altid dine grænser
Susanne Koch Larsen