Afhængighed

Afhængighed er en destruktiv vane. Man kan være både fysisk og mentalt afhængig af et bestemt stof, med skadelige virkninger til følge. Det er en sygdom, der påvirker både vores hjerne og vores adfærd, men det er vigtigt at forstå, at afhængighed kan behandles.

Genstanden for afhængighed kan være så forskellig som alkohol, stoffer, brug af computer, hasardspil, sex, shopping, eller overdreven spisning. Både sociale og biologiske faktorer spiller vigtige rolle i udviklingen af afhængighed. Det sædvanlige mønster består i: enkelte forsøg med anvendelse af et stof, herefter brug af stoffet i det sociale liv og endelig misbrug af stoffet, der forårsager skader, som vi kalder afhængighed.

Hvorfor bliver man afhængig?

Afhængighed kan opstå når man har udfordringer i form af svære følelser eller behov, som man ikke ved hvordan man skal håndtere. Afhængigheden giver en pause fra svære følelser. Det kan bl.a. være forårsaget af en traumatisk oplevelse eller af en bagvedliggende depression. Ofte forsøger folk at håndtere deres følelser ved hjælp af afhængighedsskabende stoffer. Stofferne tjener altså som et redskab til at forhindre ubehagelige følelser.

Afhængighed er en lang og stærk påvirkning af ens hjerne, som kommer til udtryk på tre måder.

 • Trang for objektet af ens afhængighed
 • Tab af kontrollen med dets brug
 • Fortsættende involvering med det på trods af negative konsekvenser.

Som nævnt kan man være afhængig af mange ting, f.eks. cigaretter, alkohol, stoffer, shopping, sex, overspisning, at gamble osv.

Der er ikke nogen enkelt årsag til at man bliver afhængig. Det kan være en blanding af psykologiske, sociale og biologiske grunde.

Det er meget svært at slippe af sin afhængighed alene ved viljestyrke, da det er stærke følelser og behov som er på spil.

Hvem er i risiko for at blive afhængig?

For at blive afhængig af et stof skal dette være tilgængeligt i samfundet. Derudover er der en blanding af psykologiske og neurobiologiske forhold, som kan fremme tilbøjeligheden til afhængighed.

Mange stoffer (f.eks. alkohol) gør, at personen får en følelse af munterhed, velbehag, afslapning og tilfredsstillelse. Dette kan for nogle fungere som en flugt fra dagliglivets problemer og vanskeligheder. Derudover kan nogle stoffer reducere ubehagelige symptomer som smerte (morfinlignende stoffer), angst (benzodiazepiner), tristhed og søvnløshed. Dette kan lægge grunden til, at en person fortsætter med at tage sådanne stoffer. Det er denne gentagne tilførsel, og de effekter dette har, som bevirker, at der opstår psykisk og eventuelt fysisk afhængighed.

Nogle mennesker er meget mere udsatte for at oparbejde et misbrug end andre. Det kan være mennesker, som plages af personlige problemer, og som er usikre på sig selv. De kan have kontaktproblemer eller har følelse af, at omgivelsernes krav til dem er større, end de kan leve op til. I denne sammenhæng ser det ud til, at personlighed, tidligere erfaringer i livet og dermed opvækstvilkår kan spille en afgørende rolle. Alligevel kan man ikke drage alt for vidtgående slutninger på baggrund af dette. Stofmisbrug og afhængighed kan udvikles hos mennesker, som tidligere har virket både stabile og veltilpassede, og som tilsyneladende kommer fra velfungerende familier.

I de seneste år har man fundet ud af, at der også findes neurobiologiske forandringer i hjernerne hos mennesker, der senere vil blive misbrugere. Forandringer som gør, at disse mennesker har sværere end almindelige mennesker ved at føle glæde og “belønning”, hvis der indtræffer noget godt. Det betyder, at de er tilbøjelige til at opleve verden “gråt i gråt”, med mindre de indtager misbrugsstoffer. Ved at tage stofferne kan de føle den glæde og tilfredshed, som andre meget lettere opnår.

Forskellige former for afhængighed

Rygning Når man har røget i nogle år, er det svært at stoppe med at ryge, fordi man både skal håndtere den sociale (identitet), psykologiske (rygning i bestemte situationer) og biologiske ( hjernens belønningssystem) afhængighed.

Alkohol En alkoholiker kan defineres som en person, der er afhængig af alkohol i en sådan grad, at det spiller en stor rolle i personens liv og kan koste dyrt for mange andre end blot personen selv. Alkoholisme bør tages alvorligt, da det er alkoholen, der styrer personens liv. Herunder kan du se symptomer på alkoholisme.

Symptomer på alkoholisme:

 • Kontroltab ved alkoholindtagelse
 • Trang til alkohol
 • Toleranceøgning
 • Abstinenser efter alkohol
 • Fortsat drikkeri trods erkendt skadevirkning
 • Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv

Medicin Der findes 3 hovedgrupper, hvor den mest vanedannende og samtidig den mest udbredte er gruppen af Benzodiazepiner. Denne gruppe medicin består af nervemedicin og sovemedicin i forskellige varianter. Fælles for dem alle er, at de efter få ugers forbrug er vanedannende.

Euforiserende stoffer (hash, kokain, heroin m.fl.): De forskellige stoffer påvirker hjernen forskelligt. Overordnet kan de inddeles i tre kategorier og man kan tale om kortsigtet og langsigtet påvirkning.

Kortsigtet påvirkning:

 • De sløvende stoffer: Man får nedsat både sin fysiske og sin mentale reaktionsevne, og det betyder, at man let kan risikere at komme ud for ulykker, for eksempel i trafikken.
 • De stimulerende stoffer: De er blandt andet farlige, fordi man glemmer, at kroppen har behov for at hvile og for at få vand. Man risikerer derfor overophedning og hjertestop.
 • Hallucinogener: De kan skabe hallucinationer, der er både angstprovokerende og farlige. Man kan for eksempel have en forestilling om, at man kan flyve, og det kan resultere i selvmord, idet man kaster sig ud fra store højder.

Langsigtet virkning: Faren er først og fremmest at man risikerer udvikling af afhængighed. Afhængigheden er karakteriseret af en trang der er så stærk, at anskaffelse og brug af stoffet bliver det centrale i livet. Afhængigheden bruger tid og penge, som derfor ikke kan bruges til andre og mere fornuftige formål. Konsekvensen heraf er en ”social nedsmeltning” og en risiko for en lang række helbredsmæssige skader.

Behandling af afhængighed Der er forskellige former for traditionel behandling af misbrug.

 • Anonym gruppebehandling, f.eks. AA
 • Ambulant behandling med samtaleterapi og medicin
 • Døgnbehandling (døgnindlæggelse)
 • Sundhedsklinikker
 • Læge

Liss Kroghs behandling Fysisk Massage Med Positive Følelser kan vurdere årsagen til afhængighed ligesom hun kan forhindre trangen til det afhængighedsskabende stof og afhjælpe evt. abstinenser.

Kilder: Psykisk Sundhed, Dansk Misbrugs Behandling, Net doktor, Møllen og Kræftens bekæmpelse

Emner indenfor afhængighed

 • AFHÆNGIGHED - Afhængighed er en destruktiv vane. Man kan være både fysisk og mentalt afhængig af et bestemt stof, med skadelige virkninger til følge. Det er en sygdom, der påvirker både vores hjerne og vores adfærd, men det er vigtigt at forstå, at afhængighed kan behandles. Genstanden for afhængighed kan være så forskellig som alkohol, stoffer, brug… Læs mere

Susanne Koch Larsen

Jeg vidste fra mit 15. år, hvor min morbror, som var bibliotekar, kom på besøg med sit erhvervskartotek, at jeg ville være socialrådgiver. Og sådan blev det.

Med min baggrund som socialrådgiver gennem 42 år har jeg derfor hele mit arbejdsliv arbejdet med mennesker, der på den ene eller anden måde har haft det svært og har haft brug for hjælp. Det har været f.eks. været syge, misbrugere, flygtninge og indvandrere, udsatte børn og unge, handicappede og kriminelle mennesker.